Ankara Sohbet Siteleri


Ankara Sohbet Siteleri

Ankara Sohbet Siteleri Evet Ankara fantastik ve sürreel bir yerdir, yaşayan bilir! Bu fantastik durumu, semtlere verilen isimler de kanıtlar nitelikte. Semt isimlerinin kökeni,

nereden gelmiştir, nereye gidecektir bilinmez; ama isimlerin acayip olduğu çok bariz.

Ankara tarihi: Ankara’nın ilk ismi ve tarihte Türk hakimiyetine geçişi

Orta Anadolu’nun kalbinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara. Yerleşimi çok eski tarihlere dayanan,

Ankara’nın geçmişi hakkında bilgi edinmek,ve Ankara’nın tarihsel süreçte gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere kaynak niteliğinde bir yazı.

Ankara ve çevresine, çok eski tarihlerde yerleşmiştir. Veya

Bunda en büyük etken, bu topoğrafya koşullarının ve Anadolu yolları üstündeki konumunun,

merkez rolü oynayabilecek bir kentin kurulmasına elverişli olmasıdır. Ankara’nın tarihi kısaca şöyledir…

ANKARA’NIN TARİHİ

Ankara ve çevresinde yapılan arkeoloji kazıları sonucunda tarihi Bronz çağındaki Hatti Uygarlığına kadar gider. Veya

Hatta Yontma Taş devrinden kalma araç-gereçler ortaya çıkarılmıştır. Mobil Sohbet İsa’dan önce 2000’li yıllarda yöredeki ilk yerleşme merkezinin,

Anadolu’da ilk siyasi birliği sağlayan Hititler döneminde kurulduğu sanılmaktadır. Veya

İ.Ö. VIII. yy’da Frigyalıların eline geçmiş, İ.Ö. VIII. yy’da Frigyalılar Lidyalılara bağımlı hale gelmişler,

İ.Ö.547’de Lidya kralının Perslere yenilmesinden sonra da Pers egemenliği başlamıştır. Veya

Batı Anadolu’daki Sardes (Sardes) ile İran’daki Susa kentleri arasında uzanan Kral yolu üstünde yer alan Ankara,

Persler döneminde önemli bir konaklama ve ticaret merkezi haline gelmiştir.

ANKARA’NIN İLK İSMİ NEDİR?

İsa’dan önce üçüncü yüzyılda, bir Kelt ırkı olan Galatlar Ankara’yı başkent yapmıştır. İlin tarihteki ismi “Ankyra”dır. Veya

Ankara, İ.Ö.II.yy da Roma İmparatorluğu’na katılmış ve önemli bir askeri merkez haline gelmiştir. Romalılar döneminde tapınaklar, hamamlar ve hipodrom yapılan (günümüze bu yapıtlardan Augustus tapınağı ile Roma hamamının bir bölümü kalmıştır),

kent, Bizans döneminde, (395-1073) kalın bir dış surla çevrildi ve tam bir Ortaçağ kenti görünümü aldı. 1071’de Selçukluların Malazgirt zaferini kazanarak Anadolu’ya girmelerinden sonraki yıllarda Ankara,

Bizanslılar ve Selçuklular arasında birkaç kez el değiştirdi. Selçuklular döneminde,

Ankara kenti, kalın surlarla çevriliydi ve askeri önemini korumaktadır; ama ana ulaşım yollarına göre sapa kaldığından ticari önemini yitirmişti.

ANKARA NASIL BAŞKENT OLDU?

Kurtuluş savaşı sırasında 1920’de Ankara merkez üs olarak seçildi. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açıldı. Veya

13 Ekim, 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından coğrafi, stratejik, siyasi ve Kurtuluş Savaşındaki merkez üs özellikleri nedeniyle,

başkent ilan edildi. Sonrasında da 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında,

An­kara bozkırın ortasında çorak bir kasaba görünümündeydi. O günlerde Avrupa’dan şehir mimarları getirilerek,

bugünkü modern Ankara’nın temelleri atıldı. Prof. Hermann Jansen’in hazırladığı,

kent planı çerçevesinde imar hareketleri hız kazanırken diğer yandan,

kamu yönetiminin başlıca kurumları kentte örgütlenmeye başlamıştır. Veya

Sohbet Nüfusu 1920’lerde 25.000 dolaylarında olan kent büyümüş ve 1990’lı yıllarda 4 milyona ulaşmıştır.

Ankara Sohbet Siteleri

Ankara Sohbet Siteleri


Yazar: admin

Görüntüleme: 180 defa

Kategori: Sohbet

Yayınlanma Tarihi: 11 Mayıs 2021

Cevap bırakın